Logo Brigl & Bergmeister

Zgodovina

1842Ustanovitev Papirnice Vevče
1890Leonhard Brigl & Julius Bergmeister začneta s proizvodnjo celuloze
1912Registracija B&B na borzi & začetek proizvodnje papirja
1984Skupina W. Hamburger kupi Brigl & Bergmeister & strateška odločitev v usmeritev na področje etiketnih papirjev
1990Nakup deleža v Papirnici Vevče
2003Delitev proizvodnje: izdelava mokromočnih papirjev v Niklasdorfu, v Papirnici Vevče pa proizvodnja nemokromočnih papirjev in papirjev za gibko embalažo
2004Papirnica Vevče postane 100 % hčerinsko podjetje
2011Nakup s strani skupine Roxcel
2012Nakup ENAGES-a