Logo Brigl & Bergmeister

Strast do papirnih etiket

Skupina B&B se zaveda svoje odgovornosti vodilnega proizvajalca etiketnih papirjev in papirjev za gibko embalažo in si je zato zastavilo cilje:

  • spodbujanje uporabe papirja kot embalažnega materiala povsod po svetu,
  • sooblikovanje nenehnega in v prihodnost usmerjenega razvoja celotne panoge in
  • krepitev povezanost s kupci njenih proizvodov.

Skupina B&B s svojimi dogodki z Mednarodno etiketno konferenco, natečajem Golden Label Award, in s svojimi sejmskimi nastopi ustvarja pravcati mednarodni oder za papirne etikete.

12. Mednarodna etiketna konferenca

Mednarodna etiketna konferenca je bila prvič organizirana že leta 1986 s ciljem povečati razumevanje dobavne verige in vzpodbuditi sodelovanje znotraj le-te. Iniciator je bilo podjetje Brigl & Bergmeister, vodilni svetovni proizvajalec etiketnih papirjev in papirjev za gibko embalažo v prehrambeni in v industriji pijač. Konferenca ponuja hrano za razmišljanje. Zaradi svoje predhodne narave je pionirska in ne retrospektivna platforma.

12. mednarodna etiketna konferenca  bo odražala  razvoj strategije EU in razprav o svežnju krožnega gospodarstva, posebej glede embalažnih materialov.

Ste torej pripravljeni na leto 2025?

Golden Label Award 2016

Golden Label Award

Skupina B&B podeljuje vsako poltretje leto nagrado Golden Label Award. Natečaj je namenjen prav vsem, ki kakorkoli sodelujejo v procesu proizvajanja in nastajanja papirnih etiket.

Iran Summit 2015

Iran Summit 2015

Seminar si za svoj cilj zastavlja seznanitev z najnovejšimi razvojnimi trendi v celotni verigi ustvarjanja dodane vrednosti na področju embalaže in embaliranja – s poudarkom na področji etiketiranja in gibke embalaže.

Teme obravnavajo celotni spekter medsebojnega prepletanja vseh udeleženih v procesu ustvarjanja dodane vrednosti.