Izjava o varstvu podatkov po Splošni uredbi o varstvu podatkov (ZVOP)

I. Ime in naslov upravljavca ali obdelovalca osebnih podatkov

Upravljavec ali obdelovalec osebnih podatkov v smislu Splošne uredbe o varstvu podatkov in drugih nacionalnih zakonov o varstvu podatkov posameznih držav članic ter določil drugih pravnih predpisov o varstvu podatkov je:

Brigl & Bergmeister GmbH
Proleberstrasse 10
8712 NiklasdorfAvstrija
Telefon: +43 3842 800-0
E-pošta: marketing@brigl-bergmeister.com
Spletna stran: www.brigl-bergmeister.com

II. Ime in naslov pooblaščene osebe za varstvo podatkov

Uradnik za varstvo podatkov upravljavca je:
Stefan Kropej Proleberstraße 10
8712 Niklasdorf
Avstrija
Telefon: +43 664 62 53 054
E-pošta: datenschutz@brigl-bergmeister.com
Spletna stran: www.brigl-bergmeister.com

III. Splošno o obdelavi podatkov

1. Obseg obdelave osebnih podatkov

Osebne podatke naših uporabnikov načeloma obdelujemo le, če je to potrebno za zagotavljanje funkcionalne spletne strani ter naših vsebin in storitev. Obdelava osebnih podatkov naših uporabnikov se praviloma izvaja le na podlagi uporabnikove privolitve. Izjema velja v primerih, ko predhodna pridobitev uporabnikove privolitve iz dejanskih razlogov ni mogoča in obdelavo podatkov dovoljujejo zakonski predpisi.

2. Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Če za dejanja obdelave osebnih podatkov pridobimo privolitev posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, se kot pravna podlaga uporablja določba alineje a) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Pri obdelavi osebnih podatkov, ki so potrebni za izpolnjevanje pogodbe, katere pogodbenik je posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, velja za pravno podlago določba alineje b) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov. To velja tudi za dejanja obdelave, ki so potrebna za izvajanje pogodbeno določenih ukrepov.

Če je obdelava osebnih podatkov potrebna za izpolnjevanje pravne obveznosti, ki velja za naše podjetje, je pravna podlaga določba alineje c) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.

V primeru, da obdelavo osebnih podatkov zahtevajo življenjsko pomembni interesi posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali kake druge fizične osebe, služi kot pravna podlaga določba alineje d) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov..

Če je obdelava potrebna zaradi varstva upravičenega interesa našega podjetja ali tretjega in če interesi, temeljne pravice in svoboščine posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne prevladajo nad prej omenjenim interesom, se kot pravna podlaga za obdelavo podatkov uporablja določba alineje f) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.

3. Izbris podatkov in trajanje njihove hrambe

Osebni podatki posameznika, na katerega se ti podatki nanašajo, se izbrišejo ali blokirajo, brž ko ne obstaja več namen njihove hrambe. Hramba lahko poteka še naprej, če je evropski ali nacionalni zakonodajalec to predvidel v evropskih pravnih uredbah, zakonih ali drugih predpisih, ki veljajo za upravljavca ali obdelovalca podatkov. Blokada ali izbris podatkov se izvede tudi tedaj, ko preteče rok njihove hrambe, ki ga predpisujejo omenjeni predpisi, razen v primeru, da obstaja nujna potreba za nadaljnjo hrambo podatkov zaradi sklenitve pogodbe ali izpolnjevanja pogodbenih obveznosti.

IV. Zagotavljanje dostopa do spletne strani in izdelava dnevniških datotek

1. Opis obdelave podatkov in njen obseg

Ob vsakem obisku naše internetne strani naš sistem samodejno zabeleži podatke in informacije o uporabnikovem oziroma obiskovalčevem računalniškem sistemu.

Pri tem se zbirajo tile podatki:

 1. ) Informacije o vrsti brskalnika in uporabljeni različici)
 2. Operacijski sistem uporabnika
 3. ) Ponudnik internetnih storitev uporabnika
 4. ) IP naslov uporabnika
 5. ) Datum in čas obiska
 6. ) Spletne strani, s katerih uporabnikov sistem vstopa na našo spletno stran
 7. ) Spletne strani,  ki jih uporablja sistem uporabnika prek naše spletne strani

Podatki so shranjeni tudi v dnevniške datoteke našega sistema. To ne velja za uporabnikov IP naslov ali druge podatke, ki omogočajo dodelitev podatkov  posameznemu uporabniku. Ti podatki in drugi uporabnikovi osebni podatki se ne shranjujejo.

2. Pravna podlaga za obdelavo podatkov

Pravna podlaga za začasno hrambo podatkov je določba alineje f) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.

3. Namen obdelave podatkov

Začasna hramba IP-naslova v sistemu je nujno potrebna, da se lahko uporabnikovemu računalniku omogoči dostop do spletne strani. V ta namen mora uporabnikov IP-naslov ostati shranjen toliko časa, kolikor traja njegov obisk. 

V teh namenih je prisoten tudi naš upravičeni interes za obdelavo podatkov po določbi alineje f) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.

4. Trajanje hrambe

Podatki se izbrišejo, brž ko niso več potrebni za doseganje namena njihovega zbiranja. V primeru zbiranja podatkov zaradi zagotavljanja dostopa do spletne strani se to zgodi, ko se konča uporabnikov obisk.

5. Možnost ugovora in odstranitve

Zbiranje podatkov zaradi zagotavljanja dostopa do spletne strani in njihova hramba v dnevniških datotekah sta nujno potrebna za obratovanje internetne strani. Zato na strani uporabnika ne obstaja možnost ugovora.

V. Uporaba piškotkov

(a) Opis in obseg obdelave podatkov

Naša spletna stran uporablja piškotke. Pri piškotkih gre za besedilne datoteke, ki se shranjujejo na uporabnikovem spletnem brskalniku oziroma jih shranjuje uporabnikov spletni brskalnik. Če uporabnik obišče kako spletno stran, se lahko piškotek shrani na uporabnikovem operacijskem sistemu. Ta piškotek vsebuje značilno zaporedje znakov, ki omogočajo enoznačno identifikacijo brskalnika ob njegovem ponovnem obisku te spletne strani.

(b) Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Pravna podlaga za obdelavo osebnih podatkov z uporabo piškotkov je določba alineje f) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.

c) Namen obdelave podatkov

V teh namenih je prisoten tudi naš upravičeni interes za obdelavo osebnih podatkov po določbi alineje f) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.

e) Trajanje hrambe, možnost ugovora in odstranitve

Piškotki se hranijo na uporabnikovem računalniku in ta jih tudi posreduje naši spletni strani. Zato imate kot uporabnik tudi popoln nadzor nad uporabo piškotkov. Prenašanje piškotkov lahko deaktivirate ali omejite s spremembo nastavitev svojega spletnega brskalnika, medtem ko lahko že shranjene piškotke kadarkoli izbrišete. Izbris piškotkov je mogoč tudi samodejno. Če se piškotki za našo spletno stran deaktivirajo, se lahko zgodi, da funkcij naše spletne strani ne boste mogli več uporabljati v polnem obsegu.

VI. Pošiljanje novic (Newsletter) 

1. Opis obdelave podatkov in njen obseg

Če na naši spletni strani navežete stike prek objavljenih naslovov elektronske pošte in pri tem vpišete naslov svoje elektronske pošte, lahko tako vpisani naslov uporabimo za pošiljanje novičk. V takšnem primeru se vam bodo v novičkah pošiljale izključno neposredne reklame za lastne podobne proizvode ali storitve. 

V sklopu obdelave podatkov za pošiljanje novičk se ti podatki ne posredujejo tretjim. Ti podatki se uporabljajo izključno za pošiljanje novičk.

2. Pravna podlaga za obdelavo podatkov

Pravna podlaga za pošiljanje novičk zaradi prodaje blaga ali storitev je določba tretjega odstavka 7. člena Zakona o preprečevanju nelojalne konkurence (UWG).

3. Namen obdelave podatkov

Naslovi elektronske pošte se zbirajo zaradi pošiljanja novičk.

4. Trajanje hrambe

Podatki se izbrišejo, brž ko niso več potrebni za doseganje namena njihovega zbiranja. Naslov uporabnikove elektronske pošte se zatorej hrani vse dotlej, dokler naročilo na novičke ostaja aktivno.

5. Možnost ugovora in odstranitve

Posamezni uporabnik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko kadarkoli odpove naročilo na novičke. V ta namen vsebuje vsaka prejeta novička tudi ustrezen link (povezavo).

VII. Registracija

1. Opis obdelave podatkov in njen obseg

Uporabnikom na naši spletni strani včasih ponujamo tudi možnost, da se ob navedbi osebnih podatkov registrirajo za prireditve. Podatki se pri tem vpišejo v posebno vnosno masko, se pošljejo nam in shranijo. Ti podatki se ne posredujejo tretjim. V postopku registracije se zbirajo tile podatki:

Ime in priimek
Naslov
E-poštni naslov
Telefonska številka
Pripadnost podjetju
Datum in čas registracije

V sklopu procesa registracije se pridobi tudi uporabnikovo privolitev za obdelavo teh njegovih osebnih podatkov.

2. Pravna podlaga za obdelavo podatkov

Pravna podlaga za obdelavo podatkov je uporabnikova privolitev skladno z določbo alineje a) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov. 

Če registracija služi izpolnjevanju sklenjene pogodbe, katere pogodbenik je uporabnik, ali za izvajanje predpogodbenih ukrepov, je pravna podlaga obdelave podatkov določba alineje b) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.

3. Namen obdelave podatkov

Uporabnikova registracija je potrebna zaradi izpolnjevanja z njim sklenjene pogodbe ali zaradi izvajanja predpogodbenih ukrepov.

4. Trajanje hrambe

Podatki se izbrišejo, brž ko niso več potrebni za doseganje namena njihovega zbiranja.

To se v primeru dejanja registracije zaradi izpolnjevanja sklenjene pogodbe ali zaradi izvajanja predpogodbenih ukrepov zgodi tedaj, ko ti podatki niso več potrebni za izvajanje pogodbe. Potreba po hrambi pogodbenikovih osebnih podatkov lahko obstaja tudi po sklenitvi pogodbe, če to narekuje izpolnjevanje pogodbeno ali zakonsko določenih obveznosti.

5. Možnost ugovora in odstranitve

Kot uporabniki imajo možnost, da kadarkoli rešijo registracijo. Podatke o vas lahko kadarkoli spremenite. Obrnite se na naš oddelek za trženje na marketing@brigl-bergmeister.com .

Če so podatki potrebni za izpolnjevanja sklenjene pogodbe ali za izvajanja predpogodbenih ukrepov, je njihov predčasni izbris mogoč le, če njihovemu izbrisu ne nasprotujejo pogodbeno ali zakonsko določene obveznosti.

VIII. Stik prek elektronske pošte

1. Opis obdelave podatkov in njen obseg

Navezava stika je mogoča tudi preko naslovov elektronske pošte, objavljenih na naši spletni  strani. V tem primeru se hranijo uporabnikovi osebni podatki, ki nam jih ta posreduje s svojo elektronsko pošto. 

Podatki, pridobljeni na ta način, se ne posredujejo tretjim. Podatki se uporabljajo izključno za obdelavo konverzacije.

2. Pravna podlaga za obdelavo podatkov

Pravna podlaga za obdelavo podatkov, posredovanih skupaj z elektronsko pošto, je določba alineje f) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov. Če je namen poslane elektronske pošte sklenitev pogodbe, je dodatna pravna podlaga za obdelavo podatkov določba alineje b) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.

3. Namen obdelave podatkov

Obdelava osebnih podatkov iz elektronske pošte, ki nam je posredovana, služi izključno obdelavi navezave stika. V primeru navezave stika po elektronski pošti gre tudi za potrebni upravičeni interes za obdelavo podatkov.

4. Trajanje hrambe

Podatki se izbrišejo, brž ko niso več potrebni za doseganje namena njihovega zbiranja. Z osebnimi podatki, poslanimi z elektronsko pošto, se to zgodi tedaj, ko je konverzacija z uporabnikom zaključena. Konverzacija z uporabnikom je zaključena, ko je mogoče iz okoliščin sklepati, da je dotično dejansko stanje dokončno razjasnjeno.

5. Možnost ugovora in odstranitve

Uporabnik lahko kadarkoli prekliče svojo privolitev za obdelavo svojih osebnih podatkov. Če uporabnik naveže stik z nami prek elektronske pošte, lahko kadarkoli ugovarja hrambi svojih osebnih podatkov. Konverzacije v takšnem primeru ni mogoče nadaljevati. V tem primeru se izbrišejo vsi osebni podatki, ki so se hranili v sklopu navezave stika.

V tem primeru bodo izbrisani vsi osebni podatki, shranjeni v času stika z nami.

IX. Pravice posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki

Če se obdelujejo vaši osebni podatki, ste posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, v smislu določil Splošne uredbe o varstvu podatkov in imate nasproti upravljavcu ali obdelovalcu osebnih podatkov naslednje pravice:

1. Pravica do dostopa podatkov

Od upravljavca ali obdelovalca osebnih podatkov lahko zahtevate izdajo potrdila o tem, ali obdelujemo osebne podatke, ki se nanašajo na vašo osebo.

Če obdelujemo vaše osebne podatke, lahko od upravljavca ali obdelovalca zahtevate, da vam posreduje naslednje informacije:

 1. ) v kakšne namene se obdelujejo vaši osebni podatki;
 2. ) kategorije obdelovanih osebnih podatkov;
 3. ) prejemnike oziroma kategorije prejemnikov, ki so jim bili razkriti in se še vedno razkrivajo osebni podatki, ki se nanašajo na vašo osebo;
 4. ) načrtovano trajanje hrambe osebnih podatkov, ki se nanašajo na vašo osebo, ali, če konkretne informacije o tem niso mogoče, kriteriji za določanje trajanja hrambe;
 5. ) obstoj pravice do popravka ali izbrisa osebnih podatkov, ki se nanašajo na vašo osebo, pravice do omejitve obdelave po upravljavcu ali obdelovalcu ali pravice do ugovora tej obdelavi;
 6. ) obstoj pravice do pritožbe pri pristojnem nadzornem organu;
 7. ) vse razpoložljive informacije o izvoru podatkov, če osebni podatki niso bili pridobljeni od posameznika, na katerega se nanašajo;
 8. ) obstoj samodejnega odločanja vključno z oblikovanjem profilov po prvem in četrtem odstavku 22. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov in – vsaj v teh primerih – povedne informacije o uporabljeni logiki in dometu ter načrtovanih vplivih takšne obdelave na osebo, na katero se osebni podatki nanašajo.

Prav tako imate tudi pravico zahtevati informacije o tem, ali se vaši osebni podatki posredujejo kaki tretji državi ali mednarodni organizaciji. V tej zvezi lahko zahtevate, da se vas v zvezi s posredovanjem osebnih podatkov seznani z ustreznimi zaščitnimi ukrepi po 46. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov.

2. Pravica do popravka

Nasproti upravljavcu ali obdelovalcu osebnih podatkov imate pravico do popravka in/ali dopolnitve, če so osebni podatki, ki se nanašajo na vašo osebo, nepravilni ali nepopolni. Upravljavec ali obdelovalec osebnih podatkov je dolžan zahtevani popravek ali zahtevano dopolnitev izvesti brez nepotrebnega odlašanja.

3. Pravica do omejitve obdelave

Omejitev obdelave osebnih podatkov, ki se nanašajo na vašo osebo, lahko zahtevate pod naslednjimi pogoji:

 1. ) če pravilnosti osebnih podatkov, ki se nanašajo na vašo osebo, oporekate za takšno časovno trajanje, ki upravljavcu ali obdelovalcu omogoči, da preveri pravilnost teh osebnih podatkov;
 2. ) če je obdelava nezakonita in zavrnete izbris osebnih podatkov in namesto tega zahtevate omejitev uporabe osebnih podatkov;
 3. ) če upravljavec ali obdelovalec osebnih podatkov ne potrebuje več v namene obdelave, vendar pa vi te osebne podatke potrebujete za uveljavljanje, koriščenje ali obrambo svojih zakonitih pravic, ali
 4. ) če ste po prvem odstavku 21. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov vložili ugovor proti obdelavi in še ni ugotovljeno, ali upravljavčevi ali obdelovalčevi upravičeni razlogi prevladajo nad vašimi.

Če se je obdelava osebnih podatkov, ki se nanašajo na vašo osebo, omejila, se lahko ti podatki – ne glede na njihovo hrambo – obdelujejo le z vašo privolitvijo ali zaradi uveljavljanja, koriščenja ali obrambe zakonitih pravic ali za varstvo pravic kake druge fizične ali pravne osebe ali iz razlogov pomembnega javnega interesa Evropske unije ali katere izmed njenih držav članic.

Če je do omejitve obdelave prišlo zaradi katerega izmed zgoraj naštetih pogojev, vas upravljavec ali obdelovalec obvesti še pred odpravo omejitve.

4. Pravica do izbrisa

a) Obveznost izbrisa

Od upravljavca ali obdelovalca lahko zahtevate, da brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke, ki se nanašajo na vašo osebo, in upravljavec ali obdelovalec je dolžan te podatke izbrisati brez nepotrebnega odlašanja, če obstaja kateri izmed naslednjih razlogov:

 1. ) Osebni podatki, ki se nanašajo na vašo osebo, niso več potrebni v namene, za katere so se zbirali ali obdelovali na kak drugi način.
 2. ) Svojo privolitev, na katero se je po določbi alineje a) prvega odstavka 6. člena ali alineje a) drugega odstavka 9. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov opirala obdelava, ste preklicali in za obdelavo ne obstaja druga pravna podlaga.
 3. ) Skladno z določbo prvega odstavka 21. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov ste vložili ugovor prot obdelavi in ne obstaja kak drugi prednostni upravičeni razlog za obdelavo ali pa ste ugovor proti obdelavi osebnih podatkov vložili skladno z določbo 2. odstavka 21. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.
 4. ) Osebni podatki, ki se nanašajo na vašo osebo, so se obdelovali nezakonito.
 5. ) Izbris osebnih podatkov, ki se nanašajo na vašo osebo, je potreben zaradi izpolnjevanja katere izmed pravnih obveznosti po zakonodaji Evropske unije ali zakonodaji katere izmed njenih držav članic, ki velja za upravljavca ali obdelovalca teh osebnih podatkov.
 6. ) Osebni podatki, ki se nanašajo na vašo osebo, so se zbirali v zvezi s ponujanimi storitvami kake informacijske družbe po prvem odstavku 8. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov.

b) Informacije tretjim osebam

Če upravljavec ali obdelovalec osebne podatke, ki se nanašajo na vašo osebo, objavi in jih je skladno z določbo prvega odstavka 17. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov dolžan izbrisati, je dolžan ob upoštevanju razpoložljive tehnologije in s tem povezanih stroškov poskrbeti za ustrezne ukrepe, tudi tehnične vrste, s katerimi upravljavce ali obdelovalce, ki obdelujejo osebne podatke, obvesti o tem, da ste kot posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, od njih zahtevali izbris vseh linkov oziroma povezav do teh osebnih podatkov ali njihovih kopij ali replikacij.

c) Izjeme

Pravica do izbrisa ne obstaja, če je obdelava potrebna

 1. ) uveljavljanje pravice do svobode izražanja in obveščanja;
 2. ) zaradi izpolnjevanja katere izmed pravnih obveznosti, ki zahteva obdelavo po zakonodaji Evropske unije ali zakonodaji njenih držav članic, ki velja za upravljavca ali obdelovalca osebnih podatkov, ali zaradi izpolnjevanja kake naloge, ki je v javnem interesu ali poteka v sklopu izvajanja javne oblasti, katere izvajanje je bilo preneseno na upravljavca ali obdelovalca osebnih podatkov;
 3. ) iz razlogov javnega interesa na področju javnega zdravja po alinejah h) in i) drugega odstavka in tretjega odstavka 9. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov;
 4. ) v arhivske namene v javnem interesu, v znanstvene ali zgodovinske raziskovalne namene ali v statistične namene po prvem odstavku 89. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov, če bi pravica, navedena v razdelku a), predvidoma onemogočila uresničevanje cilja te obdelave ali ga resno ogrozila, ali
 5. ) zaradi uveljavljanja, koriščenja ali obrambe zakonitih pravic.

5. Pravica do obveščenosti

Če ste nasproti upravljavcu ali obdelovalcu osebnih podatkov uveljavljali pravico do popravka, izbrisa ali omejitve obdelave, je ta vsem prejemnikom, ki jim je posredoval osebne podatke, ki se nanašajo na vašo osebo, dolžan sporočiti popravek ali izbris podatkov ali omejitev njihove obdelave, razen v primeru, ko se to izkaže za nemogoče ali bi bilo povezano z nesorazmerno visokimi stroški. Nasproti upravljavcu ali obdelovalcu osebnih podatkov imate pravico, da vas obvesti o vseh teh prejemnikih.

Nasproti upravljavcu ali obdelovalcu osebnih podatkov imate pravico biti obveščeni o vseh teh prejemnikih.

6. Pravica do prenosljivosti podatkov

Prav tako imate pravico, da osebne podatke, ki se nanašajo na vašo osebo in ste jih dali na voljo upravljavcu ali obdelovalcu osebnih podatkov, dobite v strukturiranem, običajnem in strojno berljivem formatu. Pri tem imate pravico, da lahko te podatke posredujete kakemu drugemu upravljavcu ali obdelovalcu, ne da bi vas pri tem upravljavec ali obdelovalec, ki ste mu dali na voljo svoje osebne podatke, smel kakorkoli ovirati, če

 1. ) obdelava temelji na privolitvi po določbi alineje a) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov ali določbi alineje a) drugega odstavka 9. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov ali na pogodbi po določbi alineje b) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov in
 2. ) obdelava poteka z uporabo avtomatiziranih postopkov.

Pri koriščenju te pravice imate tudi pravico zahtevati, da upravljavec ali obdelovalec osebne podatke, ki se nanašajo na vašo osebo, neposredno posreduje drugemu upravljavcu ali obdelovalcu, če je to tehnično izvedljivo, vendar pa se s tem ne smejo kakorkoli kratiti svoboščine in pravice drugih oseb.

Pravica do prenosljivosti podatkovne velja za obdelavo osebnih podatkov, ki je potrebna za izpolnjevanje kake naloge, ki je v javnem interesu ali poteka v sklopu izvajanja javne oblasti, katere izvajanje je bilo preneseno na upravljavca ali obdelovalca osebnih podatkov.

7. Pravica do ugovora

Pripada vam tudi pravica, da lahko iz razlogov, ki izvirajo iz vašega posebnega položaja, kadarkoli vložite ugovor proti obdelavi vaših osebnih podatkov, ki se izvaja skladno z določbo alineje e) ali f) prvega odstavka 6. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov; to velja tudi za profiliranje, ki se opira na to določbo.

Upravljavec ali obdelovalec ne obdeluje več osebnih podatkov, ki se nanašajo na vašo osebo, razen v primeru, ko lahko dokaže kogentne razloge za njihovo obdelavo, ki potrebujejo varstvo in prevladajo nad vašimi interesi ter pravicami in svoboščinami, ali pa obdelava osebnih podatkov služi uveljavljanju, koriščenju ali obrambi zakonitih pravic. Če se osebni podatki, ki se nanašajo na vašo osebo, obdelujejo z namenom neposrednega reklamiranja, lahko kadarkoli vložite ugovor proti obdelavi osebnih podatkov, ki se nanašajo na vašo osebo, v propagandne namene;

Če se osebni podatki, ki se nanašajo na vašo osebo, obdelujejo z namenom neposrednega reklamiranja, lahko kadarkoli vložite ugovor proti obdelavi osebnih podatkov, ki se nanašajo na vašo osebo, v propagandne namene; to velja tudi za profiliranje, če je povezano s takšnim neposrednim reklamiranjem. 

Če ugovarjate obdelavi osebnih podatkov, ki se nanašajo na vašo osebo, v namene neposrednega reklamiranja, se ti osebni podatki ne obdelujejo več v te namene.

Imate tudi možnost, da v zvezi s storitvami informacijske družbe – ne glede na določbe Direktive 2002/58/ES – svojo pravico do ugovora koristite z uporabo avtomatiziranih postopkov, v katerih se uporabljajo tehnične specifikacije.

8. Pravica do preklica izjave o soglasju v skladu z Zakonom o varstvu podatkov

Pravico imate, da lahko kadarkoli prekličete svojo izjavo o privolitvi, kot jo določajo predpisi o varstvu podatkov. Preklic privolitve v ničemer ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov, ki je na podlagi privolitve potekala do vloženega preklica.

9. Avtomatizirano odločanje za vsak primer posebej, vključno s pofiliranjem

Imate pravico, da se ne podredite odločitvi, ki temelji izključno na samodejnem obdelovanju osebnih podatkov, vključno z oblikovanjem profilov, in ki nasproti vam uveljavlja pravni učinek ali vas sicer omejuje na podoben način. To ne velja, če je takšna odločitev

 1. ) potrebna za sklenitev ali izvajanje pogodbe med vami in upravljavcem ali obdelovalcem osebnih podatkov,
 2. ) dopustna na podlagi pravnih predpisov Evropske unije ali njenih držav članic, ki veljajo za upravljavca ali obdelovalca osebnih podatkov, in če ti pravni predpisi vsebujejo ustrezne ukrepe za varstvo vaših interesov in svoboščin ter vaših upravičenih interesov, ali
 3. ) bila sprejeta z vašo izrecno privolitvijo.

Te odločitve vsekakor ne smejo temeljiti na posebnih kategorijah osebnih podatkov po prvem odstavku 9. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov, če ne velja določba alineje a) ali g) drugega odstavka 9. člena Splošne uredbe o varstvu podatkov in so sprejeti ustrezni ukrepi za varstvo pravic in svoboščin ter vaših upravičenih interesov.

Upravljavec ali obdelovalec osebnih podatkov v zvezi s primeri iz 1. in 3. točke poskrbi za ustrezne ukrepe za varstvo pravic in svoboščin ter vaših upravičenih interesov, ki morajo vključevati najmanj pravico, da lahko posameznik od upravljavca ali obdelovalca doseže dostop do svojih osebnih podatkov, ter pravico do predstavitve lastnega stališča in pravico do izpodbijanja odločitve.

10. Pravica do pritožbe pri pristojnem nadzornem organu

Ne gleda na druga upravnopravna ali sodnopravna sredstva imate pravico do pritožbe pri pristojnem nadzornem organu, še zlasti v državi članici, v kateri se nahaja vaše bivališče, vaše delovno mesto ali kraj domnevne kršitve, če menite, da obdelava osebnih podatkov, ki se nanašajo na vašo osebo, krši določila Splošne uredbe o varstvu podatkov.

Nadzorni organ, pri katerem se vloži pritožba, pritožitelja obvešča o stanju in rezultatih pritožbe ter o možnosti uporabe pravnega sredstva po 78. členu Splošne uredbe o varstvu podatkov.

X. POLITIKA SPLETNIH PIŠKOTKOV

Spletna stran uporablja piškotke zato, da lahko za lastne potrebe razločujemo med obiskovalci in štejemo njihovo število in tako izboljšujemo delovanje strani. V ta namen uporabljamo najbolj razširjeno orodje Google Analytics. Več o Google Analytics piškotkih si lahko preberete tukaj.

Spletna stran uporablja piškotke, ki vam zagotavljajo boljšo uporabniško izkušnjo – da si zapomni vnesene podatke v spletne obrazce in vaše strinjanje z uporabo piškotkov. Teh podatkov, zbranih s pomočjo piškotkov, ne bomo posredovali tretjim osebam.

Vrste piškotkov, ki jih uporabljamo (ime piškotka, namen, čas)

NUJNI PIŠKOTKI

Nujni piškotki so nujni za premikanje po spletni strani in uporabo njenih možnosti, kot je dostop do varnih območij spletne strani. Brez teh piškotkov ni možno zagotoviti storitev.

PIŠKOTKI ZA SLEDENJE

Piškotki za sledenje zbirajo informacije o načinu uporabe spletne strani in ne zbirajo informacij, ki bi lahko identificirale uporabnika, saj so vse zbrane informacije združene in anonimne. Ti piškotki se uporabljajo samo za izboljšanje delovanja spletne strani. Z nadaljevanjem uporabe spletne strani po tem ko ste dobili obvestilo o piškotkih, se strinjate, da na vašo napravo namestimo to vrsto piškotkov.

FUNKCIONALNI PIŠKOTKI

Funkcionalni piškotki omogočajo, da si spletna stran zapomni vaše izbrane možnosti (jezik ali regijo, kjer se nahajate) in vam ponudi izboljšane, bolj osebne možnosti. Ti piškotki si lahko zapomnijo tudi spremembe velikosti črk in pisave ter drugih delov spletne strani, ki jih lahko prilagodite. Informacije, ki jih zbirajo ti piškotki, so lahko anonimne in ne sledijo vašemu brskanju po drugih spletnih straneh.

BRISANJE PIŠKOTKOV ALI SPREMINJANJE NASTAVITEV

Za spremembo nastavitev piškotkov pritisnite povezavo Zasebnost in piškoti.

imate vedno možnost, da spletne piškotke sprejmete ali zavrnete. 

Za informacije o nastavitvah piškotkov kliknite na ime vašega brskalnika: