BRIGL & BERGMEISTER

S sodelovanjem in inovacijami v trajnostno prihodnost

Trajnostni razvoj v podjetju Brigl & Bergmeister

Zavedamo se svoje odgovornosti!

Smo proizvodno podjetje in se zavedamo svoje odgovornosti . Trajnostno delovanje je sestavni del našega vsakodnevnega delovanja. V podjetju Brigl & Bergmeister družbeno, okoljsko in gospodarsko odgovornost živimo. Naše vrednote so temelj za razvoj naših izdelkov in našega podjetja.

Le skupaj se lahko podamo na to pot in ustvarimo odgovorno in trajnostno prihodnost.

Naš prispevek k celostni trajnosti

Kodeks ravnanja B&B

Brigl & Bergmeister se zavezuje k spoštovanju vrednot in načel ravnanja, ki so jasno  oprededeljena v Kodeksu ravnanja B&B. S tem se Brigl & Bergmeister zavezuje k odgovornosti do družbe in okolja na našem vplivnem področju.

Kodeks ravnanja velja za vsa poslovna področja in vse države, v katerih delujemo. Prav tako je zavezujoč za naše zaposlene, dobavitelje in vse pogodbene izvajalce.

Surovine

Vse naše vrste papirja so narejene iz celuloze pridobljene iz lesa gozdov, ki so trajnostno upravljani.

Poleg tega tesno sodelujemo z našimi dobavitelji in prenašamo naše družbene in okoljske vrednote v celotno dobavno verigo.

Kot del naše trajnostne pobude pa smo sprejeli nadaljnje ukrepe na področju sodelovanja dobaviteljev, da bi zagotovili pregledno in odgovorno dobavno verigo.

Vodni viri
Oskrbo z vodo v obeh proizvodnih obratih zagotavljamo izključno z vodo iz lastnih vodnjakov. Čeprav delujemo na področju, kjer oskrba z vodo ni rizična, si nenehno prizadevamo zmanjševati specifično porabo vode.

Poraba vode in vodni krog
Zaradi tehnologije, ki se uporablja v naših sistemih, so naše specifične vrednosti porabe energije in vode še posebej nizke in so boljše od industrijskih standardov.  Poleg tega se naša specifična poraba vode nenehno znižuje. V tovarni v Sloveniji tako specifična poraba vode dosega najvišjo vrednost 6,5 m³ na tono izdelanega papirja.  Tudi na lokaciji Niklasdorf se je količina odpadne vode v letu 2020 v primerjavi z letom prej zmanjšala za okoli 25 %.

Odpadne vode
V lastnih bioloških čistilnih napravah podjetja se vsa procesna odpadna voda čisti mehansko in biološko. Z rednim nadzorom zagotavljamo stalno kakovost vode na obeh lokacijah.

Proizvodnja

Stavimo na trajnostno proizvodnjo, da zaščitimo okolje na najboljši možni način.

V naših dveh papirnicah v Avstriji in Sloveniji delamo na kontinuirani optimizaciji procesov za vsa relevantna področja.

 

Certificiran sistem ravnanja z okoljem že od leta 2007 zagotavlja stalni razvoj naših procesov. Pri tem je naš cilj doseganje izboljšav, ki zagotavljajo čim manjši vpliv naših procesov na okolje in s tem prispevajo k njegovi zaščiti in ohranjanju. 

Izdelki

Inovativni etiketni papirji in papirji za embalažne rešitve v v dobro kupcev in za boljše okolje.

Ohranjanje virov je prednostna naloga in je v središču razvoja naših izdelkov.

S svojimi izdelki odločilno prispevamo h krožnemu gospodarstvu. Ohranjanje virov ima najvišjo prioriteto in je v centru pozornosti pri razvoju izdelkov.
Vse naše embalažne vrste papirja in nemokromočne vste etiketnih papirjev je mogoče reciklirati*. Poleg tega je naše embalažne papirje mogoče kompostirati** po ISO 13432:2000-12.

Za uporabo na področju vračljive embalaže, naši mokromočni etiketni podpirajo krožno gospodarstvo, saj zagotavljajo, da etikete v procesu pranja ne razpadejo in onesnažijo pralne lužine.

Poleg tega z našo sorto Niklakett Medium PURE, ki je 100 % izdelana iz sekundarnih vlaknih, ponujamo alternativo papirju na osnovi neobdelanih vlaken.

* Analiza, odvisno od uporabe in standarda na zahtevo
** Analiza ISEGA Cert GmbH Aschaffenburg

Ljudje

Naš uspeh temelji na naših zaposlenih in njihova strast nas dela edinstvene.

Prizadevamo si biti zgleden delodajalec, ki spodbuja svoje zaposlene in skrbi za njihovo dobro. Našim zaposlenim nudimo možnosti za nadaljnje usposabljanje, da bi našli privlačne karierne možnosti znotraj podjetja.

Zavedamo se, da lahko rastemo le skupaj!

Na lokaciji Niklasdorf vsako leto izšolamo od 5 do 10 vajencev na različnih področjih (papirničarji, strojni inženirji, električarji). Poleg tega spodbujamo individualen razvoj naših zaposlenih in ponujamo možnosti za napredovanje v različnih strokovnih oddelkih.

Zgodbe o uspehu

Biološka vodočistilna naprava

Čisto okolje je prva skrb obeh naših papirnic. Voda, vrnjena v okolje, je obdelana bolje, kot to zahtevajo mednarodni standardi direktive IPPC. Tako izkazujemo spoštovanje do narave in njenih potreb, saj je voda vir življenja in dragocena dobrina.

Na lokaciji v Sloveniji že od leta 2008 obratuje biološka naprava za čiščenje vode. Višina investicije je znašala 5,6 milijona evrov. Čisti do 3.500 kubičnih metrov vode. Ta zmogljivost naprave bi npr. zadoščala tudi za naselje z 28.000 prebivalci.

ENAGES

B&B se je leta 2004 odločil za zgled in zaprl kotlovnico za oskrbo z električno energijo in paro. Vlaga se v inovativen obrat za sežig gorljivih ostankov, ki jih ni mogoče reciklirati. To je prispevalo k zmanjšanju odpadkov in prispevalo k zaščiti zdravja prebivalstva,saj je bilo s tem preprečeno širjenje onesnaževanja. Nezgoreli reciklažni materiali se zbirajo in, kjer je mogoče, so dostavljeni k reciklerjem (npr. drobci stekla). Poleg pridobivanja energije je eden od glavnih razlogov nadomestitev fosilnih energentov kot so plin, nafta in premog. Na ta način B&B zagotavlja oskrbo z energijo brez fosilnih virov.

Z inovacijami do energetske učinkovitosti

Z zagonom nove stiskalnice novembra 2015 na avstrijski lokaciji v Niklasdorfu, je Brigl &
Bergmeister je sprejel ukrepe za zmanjšanje specifične porabe pare in električne energije. Tudi drugi vidiki varčevanja z viri, kot je specifični prihranek materiala in izboljšana učinkovitost strojev prispevata k trajnostni proizvodnji.

V tovarni v Sloveniji je bilo investirano v stiskalnico že leta 2013. Poleg tega so bile v letu 2015 izvedene naložbe v nov sistem rekuperacije toplote. To pomeni prihranek pri proizvodnji kar 700 kg pare na uro. Tako se je od leta 2015 zmanjšala poraba pare za 40% na tono izdelanega papirja.

Certificiranje

Papir je naša strast.
Inovativni etiketni papirji in papirji za embalažne rešitve v v dobro kupcev in za boljše okolje.