Osredotočeni na trajnostno delovanje

Smo med podjetji, ki je osredotočeno na razvoj elementov trajnostne proizvodnje.

V sodobnih, avtomatiziranih in ekološko prilagojenih proizvodnih procesih izdelujemo okolju prijazne izdelke na osnovi obnovljivih surovin.

Vse to je rezultat dolgoletnega sistematičnega dela. Serija certifikatov potrjuje našo energijsko, okoljsko in kakovostno usposobljenost.

Focus on sustainability

Niklasdorf

Sistem ravnanja z okoljem

Sistem upravljanja z energijo

Sistem vodenja kakovosti

Sistem zagotavljanja varnosti živil z embalažo -
EN 15593

Sistem spodbujanja trajnostnega gospodarjenja z gozdovi

Sistem spodbujanja trajnostnega gospodarjenja z gozdovi

Vevče

Sistem ravnanja z okoljem

Sistem upravljanja z energijo

Sistem vodenja kakovosti

Sistem zagotavljanja varnosti živil z embalažo -
EN 15593

Sistem spodbujanja trajnostnega gospodarjenja z gozdovi

Sistem spodbujanja trajnostnega gospodarjenja z gozdovi

Vodočistilna naprava

Čisto okolje je prva skrb Papirnice Vevče. Že pred leti je investirala v izgradnjo biološke vodočistilne naprave v višini 5,6 milijonov evrov. Naprava deluje od leta 2008 in dnevno očisti do 3500 kubičnih metrov vode. Zmogljivost biološke vodočistilne naprave bi lahko pokrivala
potrebe za naselja z 28.000 prebivalci. Voda, ki se vrača v okolje, je očiščena bolj, kot to zahtevajo mednarodni standardi direktive IPPC. Tako izkazujemo spoštovanje do narave, saj je voda vir življenja in dragocena dobrina.

Bioklaranlage
Enages

Enages

Za izboljšanje trajnosti naših izdelkov se Brigl & Bergmeister osredotoča na nenehno izboljševanje in vlaganje v nove energetsko varčne tehnologije. 

Na naši lokaciji v Niklasdorfu uporabljamo najsodobnejšo tehnologijo za pridobivanje toplote in električne energije pri sežiganju gorljivih ostankov. Z večjo naložbo v novo tehnologijo premazov in sodoben sistem za rekuperacijo toplote smo uspeli zmanjšati porabo toplotne energije za 30 %.