Postavitev sončne elektrarne za povečanje energetske samooskrbe v Papirnici Vevče d.o.o.

Del strategije B&B je povečevanje deleža neodvisno pridobljene energije iz trajnostnih virov. V Papirnici Vevče je sončna elektrarna že nameščena s konično močjo 1 MWp.

Naložba v Papirnici Vevče d. o. o. je financirana po prejetem javnem razpisu za sofinanciranje operacij gradnje novih manjših proizvodnih naprav za proizvodnjo električne energije z izrabo sončne energije (JR SE OVE 2021) v vrednosti 199.980,00 EUR.

Cilj javnega razpisa je proizvodnja električne energije z uporabo sončne energije za povečanje samooskrbe, ki zasleduje cilje prehoda v nizkoogljično in podnebno nevtralno gospodarstvo. Podjetje bo pozitivno vplivalo na okolje z zmanjšanjem emisij toplogrednih plinov. Namen projekta je vzpostavitev sončne elektrarne na strehah proizvodnih prostorov podjetja.

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014-2020, prednostne osi »Trajnostna raba in proizvodnja energije in pametna omrežja«, prednostne naložbe »Spodbujanje proizvodnje in distribucije energije, ki izvira iz obnovljivih virov«

Naložbo sofinancira Republika Slovenija in Evropska unija iz Kohezijskega sklada.

www.eu-skladi.si.