Brigl & Bergmeister

TRAJNOSTNI RAZVOJ.

Naš prispevek za trajnostno prihodnost.

BREZ PRAZNIH OBLJUB.

Brigl & Bergmeister se je skupaj s skupino podjetij ROXCEL Holdinga odločil postaviti nove standarde ter ustvariti privlačno in spoštljivo okolje za naše zaposlene. Hkrati želimo dodatno drastično zmanjšati naše emisije in s tem prispevati k blaženju podnebnih sprememb.

Da bi to dosegli, sta se naša ekipa za trajnostni razvoj in vodstvo skupaj odločila, da si zastavimo ambiciozne cilje. Na teh temeljih zdaj izpeljujemo ukrepe. Svojo pot smo začeli, so pa ukrepi zelo daljnosežni in obsežni in bomo uspeli le, če bomo zavestno in odločno šli korak za korakom po njej.

B&B
B&B TRAJNOSTNO
POROČILO 2021 | 2022

Preberi

Naši trajnostni cilji.

Kratek povzetek najpomembnejših ciljev na ključnih področjih:

#nowgreen

#nowgreen

Varovanje podnebja in preprečevanje emisij
Zmanjšanje emisij (Scope 1 & 2) za 60% (izhodiščno leto 2021) do 2030

Ogljično nevtralno podjetje do 2050

Odgovorna raba voda
Zmanjšanje specifične količine odpadne vode skupine B&B na < 7 m3/t papirja do leta 2025.

#nowtogether

#nowtogether

Delovni pogoji in zadovoljstvo zaposlenih

Uvedba Programa za zadovoljstvo zaposlenih od 2024

Diverziteta in enake možnosti za vse

Povečanje deleža žensk na vodilnih mestih na 30 % (vključno z vodilnimi funkcijami.  (managerji, vodje oddelkov, ipd.)

#nowresponsible
#nowresponsible

Odgovorno ravnanje z viri pri pridobivanju in predelavi surovin

Uvedba trajnostne ocene tveganja dobaviteljev(Sustainability Supplier Risk Assessment) od leta 2023.

Poslovna etika

Razširitev programa usposabljanja o trajnostnosti in poslovni etiki od leta 2023

TRAJNOSTNI PROGRAM PODJETJA BRIGL & BERGMEISTER.

TRAJNOSTNI PROGRAM PODJETJA BRIGL & BERGMEISTER.

V kompleksnem procesu, ki je temeljil na standardiziranih metodah, so bila opredeljena področja, na katerih se bodo izvajali ukrepi. V ta namen je bila v letu 2022 vsem zaposlenim ter vsem našim kupcem, dobaviteljem, bankam, lastnikom in vodstvu poslana anketa (t. i. anketa deležnikov).
S to metodo je bilo ugotovljeno, katera področjih mora skupina Brigl & Bergmeister nadgraditi in kje je ukrepanje najbolj potrebno.

Ta področja so bila prenesena v trajnostni program podjetja in pokrivajo teme ljudi, okolja in gospodarstva:

#nowgreen

Zelena papirnica 

 • Zmanjšanje emisij
 • Zmanjšanje drugih vplivov na okolje
 • Povečanje učinkovitosti in zmanjšanje odpadkov/izmeta
 • Optimizacija porabe vode

Trajnostna zasnova

 • Uvedba interne analize življenjskega cikla (B&B ogljični kalkulator)
 • Optimizacija emisij CO₂ₑ na ravni izdelka (ogljično optimizirani izdelki)
 • Implementacija trajnostnih meril v proces raziskav in razvoja

#nowresponsible

Trajnostna nabava 

 • Trajnostna ocena tveganja dobavitelja
 • Poslovna etika
 • Sistem upravljanja skladnosti in kodeks ravnanja

#nowtogether

Delovni pogoji in zadovoljstvo zaposlenih

 • Nadaljnje poglobljeno anketiranje zaposlenih in ocenjevanje vodij
 • Razvoj smernic korporativne kulture
 • Ugodnosti in dogodki

Varnost in zdravje pri delu

 • Preventivni zdravstveni ukrepi (npr. fitnes program in zdravstvena obravnava)
 • Osveščanje (npr. svetovanje o zdravem načinu prehranjevanja)
 • Nadaljnja vlaganja v povečevanje varnosti pri delu

Usposabljanje in izobraževanje

 • Okrepiti usposabljanja za varstvo pri delu
 • Trajnostno usposabljanje, vključno z etiko in bojem proti korupciji
 • Spodbujanje individualnega izpopolnjevanja zaposlenih

Raznolikost in enake možnosti

 • Ustvariti privlačnejša delovna mesta
 • Medgeneracijsko in interdisciplinarno sodelovanje
 • Razširitev podpornih programov za ženske na tehničnem področju  in na vodstvenih položajih

#nowgreen

Zelena papirnica

 • Zmanjšanje emisij
 • Zmanjšanje drugih vplivov na okolje
 • Povečanje učinkovitosti in zmanjšanje odpadkov/izmeta
 • Optimizacija porabe vode

Trajnostna zasnova 

 • Uvedba interne analize življenjskega cikla (B&B ogljični kalkulator)
 • Optimizacija emisij CO₂ₑ na ravni izdelka (ogljično optimizirani izdelki)
 • Implementacija trajnostnih meril v proces raziskav in razvoja

#nowresponsible

Trajnostna nabava

 • Trajnostna ocena tveganja dobavitelja
 • Poslovna etika
 • Sistem upravljanja skladnosti in kodeks ravnanja

#nowtogether

Delovni pogoji in zadovoljstvo zaposlenih

 • Nadaljnje poglobljeno anketiranje zaposlenih in ocenjevanje vodij
 • Razvoj smernic korporativne kulture
 • Ugodnosti in dogodki

Varnost in zdravje pri delu

 • Preventivni zdravstveni ukrepi (npr. fitnes program in zdravstvena obravnava)
 • Osveščanje (npr. svetovanje o zdravem načinu prehranjevanja)
 • Nadaljnja vlaganja v povečevanje varnosti pri delu

Usposabljanje in izobraževanje

 • Okrepiti usposabljanja za varstvo pri delu
 • Trajnostno usposabljanje, vključno z etiko in bojem proti korupciji
 • Spodbujanje individualnega izpopolnjevanja zaposlenih

Raznolikost in enake možnosti

 • Ustvariti privlačnejša delovna mesta
 • Medgeneracijsko in interdisciplinarno sodelovanje
 • Razširitev podpornih programov za ženske na tehničnem področju  in na vodstvenih položajih

Prenosi

Niklasdorf

Vevče

Sorodni linki

Trajnostno poročilo je zdaj na voljo: Skupina Brigl & Bergmeister se zavezuje k trajnostni prihodnosti

ZGODBE
IN NOVICE

Sustainability B&B Paper Solutions